วัดพระธาตุดอยกวางคำ

วัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนากิจจานุรักษ์เมื่อประมาณ 50 กว่าปีที่แล้วในสมัยที่องค์หลวงปู่ได้ติดตามครูบาเจ้าศรีวิชัยและครูบาเจ้าอภัยขาวปีมาบูรณะวัดพระธาตุหัวขัวอำเภอทุ่งหัวช้างโดยปัจจุบันในวิหารวัดพระธาตุดอยกวางคำแห่งนี้ มีพระประธานทรงเครื่องปางพระมหาจักรพรรดิประดับด้วยเพชรพลอย รวมทั้งรอยพระพุทธบาทดอยกวางคำ และพระธาตุดอยกวางคำซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธา ของประชาชนในบริเวณนั้น

ที่ตั้ง :บ้านโป่งแดง-สัญชัยตำบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนการเดินทางไปอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนการเดินทางมี 2 เส้นทางคือเข้าทางแยกแม่เทยอำเภอลี้ตามทางหลวงหมายเลข 106 และอีกเส้นทางคือเข้าทางแยกแม่อาวทางหลวงหมายเลข 1184 ประมาณ 70 กิโลเมตรถึงอำเภอทุ่งหัวช้างถึงแยกบ้านโป่งแดงถนนชัยยะวงศาพัฒนาประมาณ 4 กิโลเมตรถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยกวางคำ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand