คปภ.จี้บ.ประกันฯจ่ายเคลม 2นักศึกษาขับรถตกเหว

คปภ.ระบุสองนักศึกษาไทยขับรถยนต์ตกเหวในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย พร้อมสั่งบริษัทประกันภัยเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทน นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยถึงเหตุการณ์นักศึกษาชาวไทยสองคนประสบอุบัติเหตุ รถยนต์ตกหน้าผา แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า

สำนักงาน คปภ. ได้ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าในการค้นหาผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างใกล้ชิด โดยเบื้องต้นพบว่า นายภคพล  ชัยรัตนทรงพร ทำประกันชีวิต  3 กรมธรรม์ ไว้กับ บจ. เอ.ไอ.เอ. (ประเทศไทย)  ฉบับแรกเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต ทุนประกันชีวิต 134,000บาท และทุนอุบัติเหตุ 100,000 บาท ฉบับที่สอง กรมธรรม์ประกันชีวิต เมีทุนประกันชีวิต 100,000 บาท และทุนอุบัติเหตุ 100,000 บาท ฉบับที่สาม กรมธรรม์ประกันชีวิต มีทุนประกันชีวิต 200,000 บาท และทุนอุบัติเหตุ 200,000บาท สำหรับนางสาวทิวาดี แสงสุริยฤทธิ์ ทำประกันชีวิตไว้กับ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มีทุนประกันชีวิต 1,000,000 บาท โดยจากการประสานงานเบื้องต้น ผู้รับประโยชน์ของนายภคพล จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้ง 3 ฉบับ และผู้รับประโยชน์ของนางสาวทิวาดี แสงสุริยฤทธิ์ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันชีวิต ตลอดจนได้กำชับให้บริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์โดยเร็วต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews